Mer än 90 procent av de insjuknade är barn. Ingen har varit svårt sjuk. De allra flesta som insjuknat har haft direktkontakt med grisar vid lantbruksutställningar, men CDC bedömer inte att det finns några skäl att förbjuda utställningarna eller att avråda unga personer från att besöka dem. Däremot anser man att barn under 5 år, personer över 65 år, gravida och de som har andras sjukdomar som gör att de blir svårt sjuka om de får influensa inte ska vara i närkontakt med grisar.

Man ska vara noga med handtvätt efter djurbesök och inte äta något (exempelvis glass, varm korv) där djuren vistas. Man ska också undvika att ta med föremål som barn kan komma i kontakt med (exempelvis barnvagnar, nappar) till områden där de vistas grisar. Personer som insjuknar med influensa efter besök vid lantbruksutställningar uppmanas söka läkare för provtagning.

En virusstam som kan användas för vaccinframställning har tagits fram i USA som en försiktighetsåtgärd.

Det europeiska smittskyddsinstitutet ECDC anger i en riskbedömning från den 17 augusti att inga fall bland grisar eller människor rapporterats från Europa. Man bedömer att resenärer till USA som besöker lantbruksutställningar där det finns grisar har viss risk att smittas, men att det inte föreligger någon smittrisk i Europa.

Smittskyddsinstitutet uppmanar resenärer till USA att följa CDC:s råd avseende besök vid lantbrukutställningar eller på grisgårdar, och att kontakta vården vid insjuknande i hög feber, muskelvärk och hosta inom en vecka under eller efter vistelse i USA.

/Annika Linde

Presskontakt:

Christer Janson, 070-748 31 60