Huvudlöss är blodsugande insekter som lever i håret på oss människor. Vuxna löss är 2-3 mm långa, och helt nykläckta löss är kortare än 1 mm. Färgerna på lössen varierar mellan blodröd, när de har sugit blod, gråbrun till gråvit, allt eftersom de använder blodet. Lössens ägg är cirka 0,8 mm långa och sitter fastklistrade på hårstråna.

Huvudlössen kan inte hoppa

Lössen kan inte flyga eller hoppa utan sprids genom att de kryper från ett huvud till ett annat. De kryper inte utanför värmen och fuktigheten i våra huvuden om de inte har ett annat huvud att krypa till. Ett lusliv består i att starta som ett ägg, fastklistrat på ett hårstrå och efter en ungefär 8 dagar kläckas. Lössen äter blod ett par gånger per dag och blir vuxna och könsmogna efter cirka 10 dagar, under de 2-4 veckor som sedan återstår i ett lusliv så gäller det att para sig och föröka sig.

Kamma minst en gång i veckan

För att förebygga att lössen utvecklar sig och förökar sig bör föräldrar kamma sina barn med en bra luskam minst en gång i veckan. Den viktigaste perioden för detta är när skolan har börjat efter sommarlov och jullov och två månader framåt. Erfarenhetsmässigt är det vid just skolstart det finns mycket löss i omlopp. Kammning är den bästa metoden för att upptäcka löss. Man ska inte vänta på att barnet skall börja klia sig eller börja klaga över att det kliar. Det finns barn som inte märker att de har löss. Löss kryper normal runt i håret men de sitter stilla om man har använt balsam.

Att luskamma för att hitta löss är en väl beprövad metod och betydligt mer effektivt för att hitta löss än bara undersökning av håret. Men det räcker inte att bara kamma. Det finns flera studier som visar att kamning ska användas för att hitta löss men att ett lusmedel sedan skall användas för att bli av med dem.

Vilket lusmedel är bäst?

Behandling ska enbart ske på de personer där man har hittat levande löss. Det är ingen mening att spendera energi och pengar till behandling på människor som eventuellt kan vara smittade men som inte har påvisade löss. De flesta lusmedel skall användas två gånger med en veckas mellanrum. Det är även viktigt att man följer upp behandlingen och noggrant kontrollerar att den fungerat genom att luskamma igen efter en dag.

Medicintekniska produkter

De medel som är vanligast på den svenska marknaden är de som dödar lusen mekaniskt. Flera av dessa har silikonbaserade substanser, dimetikoner, som de verksamma delarna och man tror att de dödar lusen genom kvävning, alternativt genom en osmotisk effekt. Dessa medel har i ett flertal studier visat sig vara mer effektiva än de läkemedel som finns.

När kan barnen gå tillbaka till skolan?
Barn med levande löss ska behandlas innan de går till skolan. Efter en behandling kan barnen åter gå i skolan om man inte hittar löss vid kontrollkamning. Om levande löss hittas bör barnet behandlas på nytt omgående, och kan därefter gå i skolan igen, om kontrollkamningen är negativ. Det är viktigt att man följer upp behandlingen med luskamning minst en vecka efter den första behandlingen och att behandlingen upprepas enligt den information som följer med förpackningen. Om flera personer i en familj har levande löss bör de behandlas samtidigt för att undvika att de smittar varandra på nytt.

/Johan Lindh, parasitolog, Smittskyddsinstitutet