Kontakt:

Inga Velicko, Epidemiolog
Tel: 08-457 23 79
Mobil: 070- 7669 147

Torsten Berglund, Utredare
Tel: 08-457 37 64

Frågor om gonorréresistens:

Magnus Unemo, Universitetssjukhuset Örebro,  019-602 20 38, 072-710 20 38

Ta del av statistiken här

För lokal statistik kontakta landstingets smittskyddsenhet.