Under sensommaren och hösten 2011 upptäcktes 13 fall hos människa av en ny variant av en influensa som vanligtvis drabbar grisar i flera delstater i USA. Denna nya variant av influensa kallas H3N2v. I H3N2v har en av virusgenerna (matrixgenen) ersatts med en gen från det virus som gav upphov till pandemin 2009 (A(H1N1)pdm09). H3N2v är till stor del lik säsongsinfluensa A H3. Omkring hälften av de som insjuknade under 2011 hade haft kontakt med grisar. Men i hälften av fallen kunde ingen länk till grisar hittas, vilket innebär att H3N2v kan smitta mellan människor.

Samtliga fall i sommar har haft kontakt med grisar

Nu ökar smittspridningen igen i USA. De första fallen rapporterades i slutet av juli 2012. Smittan har under 2012 påvisats i delstaterna Indiana, Ohio, Illinois och Hawaii. I det amerikanska smittskyddsinstitutets (CDC) uppdatering fredagen den 10 augusti hade 153 fall laboratorieverifierats under sommaren. Samtliga fall i sommar har haft direkt eller indirekt kontakt med grisar. Att fler fall upptäcks nu kan ha flera skäl, dels att det pågår många jordbruksmässor i USA under sommaren, dels en förbättrad diagnostik och dels ändrade rapporteringsrutiner. Amerikanska myndigheter har gått ut med råd till allmänheten om att mat och dryck inte ska förtäras i djurstallar eller i anslutning till platser där det finns grisar och att noggrann handhygien bör iakttas vid kontakt med grisar.

Influensaliknande symtom

H3N2v ger upphov till influensaliknande sjukdom som inte kliniskt kan skiljas från vanlig säsongsinfluensa. Av de som insjuknat i USA är 93 procent yngre än 18 år. En kanadensisk rapport visar att barn som är yngre än fem år saknar immunitet och därmed är de som är mest mottagliga för H3N2v, medan i gruppen 14-40 år har cirka hälften skyddande antikroppar. Bland övriga åldersgrupper har mindre än en femtedel skyddande antikroppar, men äldre kan ha skydd på grund av tidigare influensasjukdom.

Hittills har inga fall av H3N2v hittats utanför USA och spridningen mellan människor tycks vara mycket begränsad. Som en försiktighetsåtgärd har Smittskyddsinstitutet (SMI) informerat landets smittskyddsläkare och laboratorier om fynden i USA. SMI har också uppmärksammat dem på vikten av provtagning av patienter med influensaliknande sjukdom, speciellt efter resa till USA.

SMI utför diagnostik för H3N2v. Baserat på uppgifter om ålder på insjuknade i USA har SMI analyserat prov från 162 barn tagna under säsongen 2011-2012. Inget prov innehöll den nya varianten av H3N2v.

Kontaktperson:

Maria Brytting, enhetschef, Smittskyddsinstitutet

Presskontakt:

Christer Janson, 070-748 31 60