TBE-fallen är spridda över 13 län. Flest fall har rapporterats från Stockholm, Uppsala, Sörmland, och Västra Götaland. 2011 anmäldes 284 fall, vilket hittills är det största antalet under ett enskilt år sedan sjukdomen för första gången observerades i Sverige på 1950-talet.

Säsongen startade tidigare än vanligt i år med ovanligt många fall under maj och juni 2012. Det är ännu för tidigt att avgöra om vi går mot ett nytt rekordår.