I veckans nummer av tidskriften The Lancet publicerar amerikanska smittskyddsmyndigheten, CDC, en studie av förekomst av extremt resistent tuberkulos (XDR-TB) från nio länder i olika delar av världen. Rapporten beskriver också riskfaktorer för att drabbas av den ytterligt svårbehandlade XDR formen av tuberkulos.

Oroväckande utveckling

– Studien visar på en oroväckande utveckling när det gäller förekomst och spridning av resistent tuberkulos, säger Sven Hoffner, Smittskyddsinstitutet.

Smittskyddsinstitutet som är världshälsoorganisationen, WHO:s, referenslaboratorium för tre av de länder som ingick i studien (Ryssland, Estland och Lettland) och väl känner till resistensproblematiken vid tuberkulos i forna Sovjetunionen har ombetts av tidskriften att kommentera studien. Rapporten visar flera likheter men också väsentliga skillnader i såväl förekomst som riskfaktorer. Denna kunskap är viktigt för att på bäst sätt kunna bekämpa problemet i de olika länder som drabbats.

Förra året deltog Smittskyddsinstitutet i en kartläggning av resistent tuberkulos i Vitryssland. I huvudstaden Minsk påvisades den högsta andel av smittsamma lungtuberkulospatienter med resistenta former av sjukdomen som någonsin rapporterats. Nästintill varannan smittsam tuberkulospatient spred multiresistenta stammar av tuberkelbakterier.

Länk till artikeln i The Lancet

Svensk tuberkulosstatistik