-Det är naturligtvis positivt att fler följer rutinerna men för en ökad patientsäkerhet behöver vi nå ännu bättre resultat, säger Inga Zetterqvist, hygiensjuksköterska på Smittskyddsinstitutet.

I mätningen av de vårdrelaterade infektionerna har nio procent av patienterna drabbats av en vårdrelaterad infektion på landets sjukhus. Ungefär samma siffra som vid förra årets mätning.

En av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna är urinvägsinfektion. Genom att införa och följa de riktlinjer som finns kan vården minska risken för att patienter drabbas av urinvägsinfektion.