På inrådan av europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC och världshälsoorganisationen, WHO råder Socialstyrelsen sjukvården att provta patienter med svår luftvägssjukdom för det nya coronaviruset om de före insjuknandet vistats på den Arabiska halvön eller i närliggande länder förutsatt att ingen annan orsak till symptomen har kunnat fastställas. Proverna ska skickas till Smittskyddsinstitutet för diagnostik.

Första fallen i april
Som Smittskyddsinstitutet rapporterade i nyhetsbrevet 24 september så har ett nytt coronavirus upptäckts som orsakat svår lunginflammation hos enstaka personer i länder på den Arabiska halvön. Efter de två första rapporterade fallen har övervakningen för att identifiera fler fall, både lokalt och på andra ställen i världen, intensifierats. Totalt har nu viruset påvisats hos nio personer i Saudiarabien, Quatar och Jordanien . Vad man vet idag insjuknade de första fallen i april 2012 och de senaste i slutet av november.

Fem har avlidit
Samtliga smittade har haft luftvägssymptom och flera har drabbats av njursvikt. Fem har avlidit. De två jordanska fallen upptäcktes genom att man undersökte prover från patienter som dött i lunginflammation redan i april 2012. Dessa fall var del av ett utbrott av respiratorisk sjukdom bland elva personer som man tidigare inte kunnat diagnostisera. . Åtta av de elva var sjukvårdspersonal. Tyvärr finns inte provsvar rapporterade från de insjuknade som överlevde, så viman vet inte säkert att alla hade samma sjukdom. Tre av fallen i Saudiarabien inträffade i samma familj.

Oklart hur det smittar
Trots klustret av fall i Jordanien och att tre av fallen i Saudiarabien inträffade i samma familj vet man ännu inte om viruset kan smitta mellan människor och varifrån smittan kommer. Virusets liknar coronavirus hos fladdermöss och detta tillsammans med att smitta mellan personer inte kunnat verifieras talar för att det kan röra sig om en ovanlig överföring av smitta från djur till människor, och då i första hand från fladdermöss.

Liten risk att smittas
Hittills finns inga indikationer på att man kan smittas utanför den arabiska halvön och eftersom det rör sig om mycket få fall under en relativt lång tidsperiod bedöms risken vid resa till dessa länder som mycket låg. WHO har inte rekommenderat några reserestriktioner för området.

/Anders Wallensten, Smittskyddsinstitutet