Den nationella pandeminplanen finns här på Socialstyrelsens webbplats .

Kontakt: Anders Tegnell, Smittskyddsinstitutet, 08-457 2368