Smittskyddsinstitutet och Läkemedelsverket har tagit fram en uppdaterad behandlingsrekommendation för faryngotonsillit (halsfluss).

– Målsättningen är bland annat att ge tydligare rekommendationer för bedömning av när antibiotika kan användas samt när man ska misstänka andra sjukdomar, säger Kerstin Claesson, klinisk expert vid Läkemedelsverket.

Ett viktigt syfte med antibiotikabehandling vid halsfluss är att lindra symtom. Patienter som har uttalade symtom på halsfluss orsakad av grupp A-streptokocker rekommenderas antibiotika, i första hand penicillin. Tiden med besvär kan då minska med 1-3 dagar.

Det är väsentligt att vården gör en strukturerad klinisk bedömning av patientens besvär. Först gäller det att bedöma om symtomen tyder på virusinfektion, vilket är vanligast, särskilt om patienten förutom halsont också har hosta eller snuva. Antibiotika saknar effekt mot virusinfektioner.

Om en läkarundersökning ger anledning att misstänka streptokockinfektion tas snabbtest för streptokocker. Det är endast patienter med positivt snabbtest som rekommenderas antibiotika, och vid behov symtomlindrande behandling. Om inte bakterier konstaterats rekommenderas enbart symtomlindrande behandling vid behov.

Vid frågor kontakta

Sigvard Mölstad, allmänläkare i Stramarådet vid SMI och medförfattare av rekommendationen, 040-391375, sigvard.molstad@med.lu.se