I oktober 2012 påträffades en räv med onormalt beteende i Västra Makedonien, en region i norra delarna av Grekland. Den bekräftades snabbt vara rabiesinfekterad. En månad senare insjuknade en hund i rabies i samma region. Den hann bita flera andra hundar och får innan den avlivades.

Troligen har infektionen letat sig över gränsen med något smittat djur från Albanien eller landet Makedonien, där rabies förekommer hos vilda djur och dessutom verkar öka i förekomst.

Det är inte särskilt förvånande att även husdjur insjuknar i rabies, sedan sjukdomen upptäckts bland vilda djur, men risken för att människor kan smittas ökar. Risken för en människa att smittas av rabies i Europa är trots allt mycket liten, också inom områden där smitta finns.

Klappa inte hundar i onödan
Det bästa sättet att skydda sig mot rabies är att inte klappa okända däggdjur, i första hand hund eller katt. Blir man biten av en hund i Grekland bör man uppsöka läkare som kan bedöma om det behövs rabiesförebyggande behandling.

Kontakt: Marika Hjertqvist, Smittskyddsinstitutet: 08-457 2397