Om du har frågor skicka e-post till: vaccinationsregistergruppen@smi.se . På registrets hemsida finns nu också uppdaterad information om hur registrering ska gå till och fler kontaktuppgifter.