Antalet rapporterade fall av RSV fortsätter att öka. Antalet RSV-fall totalt var vid årsskiftet uppe i 637, vilket styrker förmodan om att det kan bli en hög och tidig topp denna säsong. Läs mer i Smittskyddsinstitutets RSV-rapport .

RSV-infektioner brukar uppträda i ett tvåårsmönster, med omväxlande kraftiga och milda säsonger (se figur). Den nuvarande utvecklingen tyder på att årets säsong kan bli kraftig och att många småbarn kan komma att drabbas.

Klicka här för att se på diagrammet i större format.

Vanlig orsak till sjukhusvård av spädbarn

RSV är en förkortning av ”respiratoriskt syncytiellt virus”. Namnet har viruset fått eftersom det får infekterade celler i luftvägarna att smälta ihop till så kallade ”syncytier”. Speciellt spädbarn upp till nio månaders ålder kan få svåra RSV-infektioner med snuva, hosta, andningsbesvär och matningssvårigheter. Även äldre kan få lunginflammation av RSV.

Under senare år har mellan 1500 och 3000 RSV-fall rapporterats till Smittskyddsinstitutet årligen, och majoriteten av de sjuka har varit barn under två år. Det betyder att upp till 1,5 procent av alla barn under två år i Sverige varje år söker vård för RSV-infektion och är så sjuka att läkaren bedömer att det bör tas ett virusprov. RSV är en vanligare orsak till sjukhusvård av spädbarn än vad influensa är. Dödsfall i RSV är extremt ovanligt i Sverige, men många barn kan behöva andningsstöd och vätsketillförsel på sjukhus under någon eller några dagar.

Handtvätt extra viktigt i RSV-tider

Man kan få RSV-infektion många gånger under livet. Barn och vuxna som får infektionen på nytt får ofta lindriga besvär, men kan smitta känsliga personer som små barn eller mycket gamla personer. Viruset sprids i första hand genom förorenade händer. Handhygien är därför extremt viktigt i RSV-tider. Droppar som sprids i luften någon meter när en infekterad person hostar eller nyser kan också smitta. Att hålla förkylda personer lite på avstånd från spädbarn och de gamla är därför också viktigt.

Det finns inget vaccin mot RSV och inget antivirusmedel för behandling.

Kontakt: Hélène Englund, Smittskyddsinstitutet, 08-457 23 54