Genom att följa hur många som kontaktar sjukvårdsrådgivningen 1177 och vilka symtom de som ringer har får Smittskyddsinstitutet en snabb bild av förkylningsläget i Sverige.

Kurvorna för de senaste två åren visar att vi har haft mindre hosta och feber i år än i fjol, framförallt hos vuxna. Att många hostade förra året berodde med största sannolikhet på mykoplasmautbrottet. Möjligen finns det en tendens till mera halsont hos vuxna och barn de senaste veckorna, men totalt sett talar de färre kontakterna med 1177 den här säsongen att vi varit mindre sjuka i förkylning denna höst.

Få allvarliga luftvägsinfektioner

Influensa och respiratoriskt syncytiellt virus (RSV) ger fler fall med allvarliga symtom än andra luftvägsvirus. Därför rapporterar Sveriges laboratorier varje vecka hur många laboratorieverifierade fall av dessa infektioner de har haft.
Det finns nu både influensa och RSV i landet, men ännu inte så mycket att det kan förklara all snuva, hosta feber och halsont. Vid bland annat Karolinska sjukhuset undersöks patientprover för en rad luftvägsinfektioner. Därifrån har vi fått veta att det fortsatt är vanliga snuvvirus som dominerar, men förutom influensa och RSV förekommer det också en del adenovirus, parainfluensavirus och enterovirus, som kan ge lite svårare infektioner. Enterovirus är i huvudsak ett höstvirus, medan adeno- och parainfluensvirus ofta kommer lite senare.

Lämplig tidpunkt för vaccination

Vi är alltså på väg mot vintersäsongen även när det gäller luftvägsinfektioner och just nu är en mycket lämplig tidpunkt för influensavaccination föra att förebygga svår sjukdom hos riskgrupperna. Kampanjerna har dragit igång i alla län. I Halland där man statartade tidigast har man enligt smittskyddsläkare Mats Erntell noterat att efterfrågan på vaccination är något större i höst än de senaste åren och att antalet givna doser redan är lika många som hela förra säsongen. Även i Blekinge har man kommit igång på allvar, och även där verkar vaccinationsviljan vara större än förra året enligt smittskyddsläkaren där Rickard Eitrem.

/Annika Linde, Smittskyddsinstituet