I de östra delarna av regionen har endast en av fyra hivpositiva tillgång till behandling. Det är bland det lägsta i världen och WHO lyfter behovet av ytterligare resurser och insatser för att minska smittspridningen.

Viktigt att nå utsatta grupper

Särskilt viktigt är det, enligt rapporten, att nå utsatta grupper som män som har sex med män, personer som kommer från länder med hög förekomst av hiv och personer med ett injektionsmissbruk. Detta gäller även i hög grad Sverige där förekomsten av hiv är högre i dessa grupper.

Smittskyddsinstitutet understryker behovet av effektiva riktade preventionsinsatser och tidig diagnos för att minska risken för medicinska komplikationer för den som är hivpositiv och även för att förebygga smittspridning.