Dessutom finns ett informationsblad med åtta vanliga frågor och svar om förkylning översatt till dessa språk. Inom den närmsta tiden kommer informationen även finnas på kurdiska/sorani och somaliska.

Informationsbladet ska fungera som stöd i mötet mellan patienten och läkaren eller mellan patienten och sjuksköterskan i samband med läkarbesök och besök på vårdcentralen.

- Både läkare och patienter ska känna sig trygga och ha en gemensam förståelse i det förväntade förloppet av vanliga infektioner. Översättningarna kan dels vara ett stöd vid mötet mellan patienten och läkarenpatient-läkarmötet, dels kan patienten läsa informationen i lugn och ro hemma, säger Karin Tegmark Wisell, chef för enheten Antibiotika och vårdhygien på Smittskyddsinstitutet.

I informationsbladen förklaras sjukdomarna, sjukdomsförlopp och vad man som patient eller anhörig kan vara uppmärksam på. Informationen ger också goda råd vid vanliga infektioner och när antibiotika kan behövas.
Patientinformationen bygger på Läkemedelsverkets och tidigare nationella Stramas behandlingsrekommendationer till läkare för vanliga infektioner i öppenvården.

Samtliga informationsblad går att ladda ner här.