Regeringens förslag ligger i linje med Smittskyddsinstitutets remissyttrande över Vård- och omsorgsutredningen SOU 2012:33.

– Jag välkomnar förslaget. De samlade resurserna för folkhälsofrågor blir kraftfullare och effektivare i en större myndighet, säger Johan Carlson, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet.

Den nya myndigheten ska bedriva verksamhet både i Östersund och i Stockholmsområdet. Förslaget innebär att FHI och SMI upphör den 31 december 2013.