Årligen rapporteras många magsjukeutbrott till Smittskyddsinstitutet och kring jul ökar julborden risken att smittas. Störst är risken vid restaurangbesök och förtäring av cateringmat, men man kan även smittas av hemlagad mat från det egna julbordet.

Okunskap om handhygien gör att bakterierna förorenar maten och att maten sedan får stå framme för länge i fel temperatur gör att de växer till. Julborden innehåller ofta extra känslig mat som exempelvis charkuterier, gravad lax, majonnäs och ägg som bakterier växer bra på och som kan vara svåra att hålla vid rätt temperatur när de står framme länge.

Vinterkräksjuka vanlig smittkälla

Vid livsmedelsburen smitta förblir ofta orsaken till det enskilda utbrottet okänd. Men, av stora studier vet vi att bakterier, bakteriegifter (toxiner) och norovirus, som orsakar vinterkräksjukan, är de vanligaste orsakerna till magsjukeutbrott (se tabell). När smittvägen är känd är det som regel en infekterad person som förorenat matvarorna vid hanteringen.

Inkubationstiden för vinterkräksjuka är 12-48 timmar och symtomen är illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk och feber. Viruset är mycket smittsamt och en sjuk person kan utsöndra stora mängder virus i avföringen eller i kräkningarna. Norovirus överlever på matvaror som inte värmts upp ordentligt och blir extra smittsamt där genom att maten hamnar direkt i magen där viruset sedan förökas.

Personer som är magsjuka ska inte hantera livsmedel då risken är mycket stor för smittspridning. Det är bara genom att personer som bär viruset undviker att hantera maten som spridningen vid julborden kan undvikas. Även personer som inte själva är sjuka men som har smittade i sin nära omgivning bör undvika att hantera livsmedel åt andra. Matgäster kan vara en potentiell smittkälla om de sprider virus då de tar mat från julbuffén.

Tvätta händerna och stanna hemma

God handhygien är viktigt för att undvika att maten förorenas av virus och bakterier. Tvätta händerna noga med tvål och vatten, särskilt efter toalettbesök och före hantering av mat. Använd gärna plasthandskar när mat hanteras och ställs i ordning inför middagen. Det gäller särskilt livsmedel som inte upphettas, exempelvis kallskuret, patéer, röror och sallader. Eftersom risken för smittspridning av vinterkräksjuka kvarstår i flera dagar efter det att symtomen försvunnit är det viktigt att vara hemma minst två dygn efter det att man tillfrisknat, framför allt om man arbetar med livsmedel.

Smitta mellan personer

För att undvika att smitta andra bör man, om man är sjuk eller tror att man kan bära på norovirus, stanna hemma från julkalas och släktträffar. Särskilt viktigt är detta om mycket gamla människor eller andra som av olika anledningar är extra känsliga ska vara med på festligheterna. Tänk på att många är bärare av viruset utan att ha symtom.

/Lena Sundqvist, Smittskyddsinstitutet

Tips för hur du undviker magsjuka och inte smittar andra

  • Om du blivit magsjuk och arbetar med mat bör du stanna hemma i minst 48 timmar efter senaste symptom. Om du har tillfrisknat snabbt efter vinterkräksjuka, tänkt på att du fortfarande riskerar att smitta övriga gäster.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten efter toalettbesök och före hantering av mat. Använd gärna handsprit som ett komplement.
  • Var noggrann med maten till ditt eget julbord. Förvara den på rätt sätt och ta inte fram mer mat än vad som går åt. Se till att maten hålls tillräckligt nedkyld respektive uppvärmd.

Orsak och symtom vid olika typer av magsjuka

Sjukdom

Orsak

Symtom

Förebyggande åtgärder

Matförgiftning

Gift (toxin) som bakterier bildar när de får växa till i matvaror.

Illamående och kräkningar efter en halvtimme till några timmar.

Rätt temperatur vid livsmedelsförvaring. Korrekta rutiner inklusive handhygien vid hantering av livsmedel. Toxiner försvinner inte genom kokning.

Vinterkräksjuka

Norovirus som förorenat livsmedel eller någon yta som man sedan tagit på. Aerosol vid kräkningar. Virus växer inte till utanför kroppen.

Illamående, kräkningar och/eller diarré, feber efter 12-48 timmar.

Personer som har eller nyligen har haft sjukdomen, eller har haft någon sjuk i sin nära omgivning bör undvika att arbeta med livsmedel som inte kokas. Därefter handhygien, klädbyte inför arbetet, plasthandskar.

Bakterieorsakade magsjukor.

Olika bakterier från förorenade livsmedel växer till i tarmen. Campylobakter är vanligast i Sverige.

Mer eller mindre svår diarré, ibland med feber efter vanligen 1–3 dygn men kan variera 1–10 dygn.

Rätt temperatur vid livsmedelsförvaring. Korrekta rutiner vid hantering. Handhygien, speciellt efter toalettbesök och inför måltid.

Kontakt:
Elisabeth Hallin, Smittskyddsinstitutet, 08-457 2452