Smittskyddsinstitutet har tidigare kunnat följa utvecklingen av löss i samhället med hjälp av lusmedelsförsäljningen. Ju mer lusmedel som säljs, desto mer löss i samhället. Efter avregleringen av apoteksmarknaden får vi inte längre den information om försäljning vi behöver för lusvövervakning.

Information om hur många som drabbats av löss är nödvändig för att anpassa exempelvis informationsinsatser och för att se hur stort problem lössen är i samhället. Smittskyddsinstitutet har därför tagit fram en ny metod som grundar sig på antalet sökningar på löss som görs via olika sökmotorer. Metoden är mycket snabbare och billigare än att vara ute och provta befolkningen.

Metoden kan inte visa exakt hur många personer som har löss men ger trender över tid. Detaljer kring metoden och hur den utvärderats går att läsa i den amerikanska vetenskapliga tidskriften PLoS One .

Fler löss

Antalet sålda förpackningar mot huvudlöss på Apoteket ökade med över 100 procent mellan 1994 till 2004 för att sedan ligga på en stabil hög nivå fram till 2010. Från 2011 fram till nu så visar beräkningarna att antalet svenskar med löss ökar. För att undgå lusproblem hos barn bör man undersöka barnet med luskam helst en gång per vecka. Hittar man löss ska man behandla och informera sin omgivning. Se högerkolumnen för länk till mer utförliga råd.

/Johan Lindh, Smittskyddsinstitutet