Antibiotikaforum ska vara en årlig träffpunkt i samband med den Europeiska antibiotikadagen den 18 november. Mötet arrangeras av Socialstyrelsen och Jordbruksverket som också fått i regeringsuppdrag att bilda en nationell samverkansfunktion för sektorsövergripande arbete. Tanken är att myndigheter och organisationer som arbetar mot antibiotikaresistens och vårdrelaterade infektioner träffas för att utbyta information, kunskap och erfarenheter.

Smittskyddsinstitutets generaldirektör Johan Carlson ska tala om de utmaningar han ser under de närmaste åren och vilka åtgärder Smittskyddsinstitutet prioriterar samt om vikten av att arbeta sektorsövergripande för att hantera en ökad resistens. Även generaldirektörerna från sex andra myndigheter ger sina lägesbilder: Lars-Erik Holm från Socialstyrelsen, Leif Denneberg från Jordbruksverket, Jens Mattsson från Statens veterinärmedicinska anstalt, Christina Åkerman från Läkemedelsverket, Inger Andersson från Livsmedelsverket och Eva Smith från Naturvårdsverket.