• Influensan ökar men ingen topp i julhelgen

  Publicerat

  Nu ökar antalet fall av influensa, men toppen kommer inte under julhelgen. Influensa A(H1N1)pdm09, den så kallade svininfluensan, har börjat sprida sig. Det är därför extra viktigt att unga personer…

 • Folkhälsomyndigheten tar över nyhetsbrevet

  Publicerat

  Det här är det sista nyhetsbrevet från Smittskyddsinstitutet. Nytt nyhetsbrev från Folkhälsomyndigheten kommer i mitten av januari.

 • Polio sprids i Syrien

  Publicerat

  17 fall av polio har hittills bekräftats i Syrien. Fallen har rapporterats från olika regioner i landet vilket tyder på utbredd spridning av poliovirus. Den senaste personen insjuknade den 8 oktober…

 • Gemensam strategi ska bekämpa tarmbakterien Yersinia

  Publicerat

  300-800 personer i Sverige rapporteras årligen ha fått tarminfektion på grund av bakterien Yersinia. För att färre ska insjukna har fem myndigheter enats om åtgärder.

 • Ökad risk för sorkfeber

  Publicerat

  Sedan den första november har 53 fall av sorkfeber anmälts. Det är en stor ökning jämfört med samma period förra året då endast två fall rapporterades. Orsaken är en kraftigt ökad population av skogssork…

 • Fler vaccinerar sig mot influensa

  Publicerat

  Smittskyddsinstitutets senaste sammanställning visar att fler över 65 år vaccinerat sig mot influensa än förra året. Andelen vaccinerade har också ökat bland yngre, men fortfarande är många äldre och…

 • Utbrottet av hepatit A är över

  Publicerat

  Utbrottet av hepatit A kopplat till frysta importerade jordgubbar som pågått i de nordiska länderna sedan oktober 2012 är nu över. Inga nya fall kopplade till utbrottet har rapporterats de senaste tre…

 • Unikt antibiotikasamarbete med Kina

  Publicerat

  Smittskyddsinstitutet ska leda ett nytt unikt samarbetsprojekt med svenska och kinesiska forskare med syfte att bevara tillgången till effektiva antibiotika. Projektet får 20 miljoner kronor från Vetenskapsrådet…

 • World Aids Day 2013 - synen på hiv måste förändras

  Publicerat

  Den 1 december är det World Aids Day. En dag att minnas alla de som dött av aids i Sverige och i världen. Det är också en dag att komma ihåg att synen på hiv måste förändras.

 • Hur följer vi upp vaccinationsprogrammen?

  Publicerat

  Smittskyddsinstitutet har utvärderat arbetet med att övervaka vaccinationsprogrammen.

 • Nytt EU-samarbete om vacciner

  Publicerat

  I ett nytt europeiskt projekt ska universitet, myndigheter, vaccintillverkare och allmänheten samarbeta för att snabbare kunna bedöma nytta och risker med vacciner.

 • Förbättrad diagnostik för parasiten Strongyloides

  Publicerat

  En ny metod på Smittskyddsinstitutet gör det enklare att påvisa strongyloidesinfektion.

 • Få fall av MERS efter Hajj

  Publicerat

  Coronaviruset MERS sprids fortfarande på den Arabiska halvön, men oväntat få fall kan kopplas till hemvändande pilgrimer från Hajj.

 • Särskild vaccinationsinsats för barn från Syrien

  Publicerat

  Alla nyanlända barn från Syrien från två och en halv månad till och med fem år erbjuds nu poliovaccin i anslutning till Migrationsverkets ansökningsenheter.

 • Fler behöver vaccinera sig mot influensa

  Publicerat

  Många yngre som tillhör en medicinsk riskgrupp drabbades av allvarlig sjukdom på grund av influensa förra året. Ny statistik visar att många i den gruppen fortfarande står utan skydd.

Gå till sida: 1 (denna sida) , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , , 12 Nästa