Uppdaterad 15 december 2022

Nu kan förvald vårdenhet anges

Nu kan du som anmäler ange en vårdenhet som förvald, vilket underlättar arbetet med kliniska anmälningar.

Tidigare har anmälare, som inte haft ett korrekt medarbetaruppdrag, behövt välja vårdenhet varje gång och för varje klinisk anmälan.

Nu finns möjlighet att ange en vårdenhet som alltid kommer att vara förvald i alla anmälningar. Den förvalda vårdenheten anges på startsidan, dvs den sida där man hamnar direkt efter inloggning.