Uppdaterad 26 oktober 2021

Öppettider SmiNet

SmiNet är öppet dygnet runt.

Systemet är stängt för systemuppdatering: varje tisdag kl. 7.45 - 8.00

Se förändringar i öppettider på https://www.folkhalsomyndigheten.se/sminet/driftinfo--nyheter/