Patientinformation

Folkhälsomyndigheten har tagit fram patientinformation om halsont, bihålebesvär, akut öroninflammation, luftrörskatarr och svinkoppor som du kan ladda ner.

Film

Antibiotika? Bara när det behövs!

Filmen har tagits fram i samband med den Europeiska antibiotikadagen, ett EU-initiativ med syfte att uppmärksamma vikten av att stoppa all onödig antibiotikaanvändning.

Se filmen Antibiotika? Bara när det behövs! (Youtube öppnas i nytt fönster)

Webbplats

Skydda Antibiotikan

Folkhälsomyndigheten och 22 andra myndigheter och organisationer arbetar tillsammans för att skydda antibiotikan. Vi vet att det behövs stora ansträngningar inom hälso- och sjukvård, djurhälsa, forskning, livsmedelsproduktion och miljöteknik. Men vi vet också att varje liten insats kan påverka i rätt riktning. Vi vill sprida kunskapen som finns om hur vi gör kloka val i vår vardag. Det gör vi bland annat på webbplatsen skyddaantibiotikan.se.

Till skyddaantibiotikan.se