Kan jag vara med i studien?

Nej, du kan endast vara med om du fått en skriftlig inbjudan att delta i studien från Folkhälsomyndigheten (då Smittskyddsinstitutet) på posten.

Vad är ett enzym?

Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. Nästan alla processer inom den biologiska cellen behöver enzymer för att fortgå med tillräckliga hastigheter. Varje enzym binder sina särskilda substrat till sitt aktiva centrum, den del av enzymet där själva katalyseringen av den kemiska reaktionen sker. (Källa och mer information)

Är man sjuk om man bär på ESBL-bildande E. coli i sin normala tarmflora?

Nej, det är man inte. Man får inte heller antibiotikabehandling för att bli av med dessa bakterier. Det kan dock vara bra att veta om man bär på ESBL-bildande E. coli om man blir sjuk i till exempel en urinvägsinfektion då bakterier från tarmen kan orsaka dessa infektioner.

Vad händer om man är bärare av ESBL-bildande E. coli?

Fynd av ESBL-bildande E. coli är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen och provsvaret skrivs in i din journal om provet tagits inom sjukvården. Du ska även själv bli informerad om fyndet. Det är bra om du vid kontakter med vården uppger att du har konstaterats vara bärare för att förhindra smittspridning inom vården. Det påverkar inte hur du generellt sett behandlas inom vården men kan till exempel innebära att du provtas igen om du söker vård. Om du inte har några symtom på en infektion kan det ändå vara bra att veta att man är bärare om man vid ett senare tillfälle insjuknar. Det kan då vara viktig information för den behandlande läkaren att man har ESBL-bildande E. coli i sin normalflora.

Kan de ESBL-bildande tarmbakterierna försvinna ur normalfloran?

Ja, det kan de men det kan ta olika lång tid. I dag vet man inte vad som påverkar hur länge man är bärare och inte heller vad som leder till att bakterierna försvinner.

Hur sprids ESBL-bildande bakterier?

ESBL-bildande bakterier sprids genom kontaktsmitta. Det betyder att bakterien överförs genom direktkontakt mellan människor, mellan människor och djur eller via förorenade livsmedel.

Hur kan jag undvika att få ESBL-bildande bakterier?

Kontaktsmitta bryts i första hand genom god handhygien. Det är också viktigt att behandla det man äter på ett korrekt sätt. Det är ingen skillnad på smittorisken av ESBL-bildande bakterier och andra bakterier som kan finnas på det vi äter och i vår tarmflora.

Hur kan livsmedel sprida ESBL-bildande bakterier?

Livsmedelsproducerande djur får antibiotika och har antibiotikaresistenta bakterier i sin tarmflora. Vid slakt kan dessa överföras till köttet som vi sedan äter. Vatten som används för bevattning kan också innehålla bakterier från djur och miljö och därmed får vi oss dessa när vi äter till exempel sallad och andra grönsaker. Människan kan också sprida bakterierna via avföringen tillbaka till miljön och in i kretsloppet igen.