Frågor och svar

  • Kan jag vara med i studien?

    Nej, du kan endast vara med om du fått en skriftlig inbjudan att delta i studien från Folkhälsomyndigheten (då Smittskyddsinstitutet) på posten.

Statistik över försäljningen av antibiotika i Sverige och övriga länder i Europa.