Frågor och svar

  • Vad är ett enzym?

    Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner. Nästan alla processer inom den biologiska cellen behöver enzymer för att fortgå med tillräckliga hastigheter. Varje enzym binder sina särskilda substrat till sitt aktiva centrum, den del av enzymet där själva katalyseringen av den kemiska reaktionen sker. (Källa och mer information)

Statistik över försäljningen av antibiotika i Sverige och övriga länder i Europa.

Gå till toppen av sidan