Frågor och svar

  • Vad händer om man är bärare av ESBL-bildande E. coli?

    Fynd av ESBL-bildande E. coli är anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen och provsvaret skrivs in i din journal om provet tagits inom sjukvården. Du ska även själv bli informerad om fyndet. Det är bra om du vid kontakter med vården uppger att du har konstaterats vara bärare för att förhindra smittspridning inom vården. Det påverkar inte hur du generellt sett behandlas inom vården men kan till exempel innebära att du provtas igen om du söker vård. Om du inte har några symtom på en infektion kan det ändå vara bra att veta att man är bärare om man vid ett senare tillfälle insjuknar. Det kan då vara viktig information för den behandlande läkaren att man har ESBL-bildande E. coli i sin normalflora.

Statistik över försäljningen av antibiotika i Sverige och övriga länder i Europa.

Gå till toppen av sidan