Frågor och svar

  • Kan de ESBL-bildande tarmbakterierna försvinna ur normalfloran?

    Ja, det kan de men det kan ta olika lång tid. I dag vet man inte vad som påverkar hur länge man är bärare och inte heller vad som leder till att bakterierna försvinner.

Statistik över försäljningen av antibiotika i Sverige och övriga länder i Europa.

Gå till toppen av sidan