Hur kan jag undvika att få ESBL-bildande bakterier?

Kontaktsmitta bryts i första hand genom god handhygien. Det är också viktigt att behandla det man äter på ett korrekt sätt. Det är ingen skillnad på smittorisken av ESBL-bildande bakterier och andra bakterier som kan finnas på det vi äter och i vår tarmflora.