Hur sprids ESBL-bildande bakterier?

ESBL-bildande bakterier sprids genom kontaktsmitta. Det betyder att bakterien överförs genom direktkontakt mellan människor, mellan människor och djur eller via förorenade livsmedel.