Kan jag vara med i studien?

Nej, du kan endast vara med om du fått en skriftlig inbjudan att delta i studien från Folkhälsomyndigheten (då Smittskyddsinstitutet) på posten.