Den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) genomförde under 2013 en europeisk mätning, HALT-2. 17 länder och 77 264 vårdtagare deltog. Från Sverige deltog 15 kommuner med 43 SÄBO och närmare 1500 vårdtagare.

Utvärdering

Utvärdering utbildningsdag (PDF, 287 kB)