Smittskyddslagen omfattar infektion och/eller bärarskap av fyra olika antibiotikaresistenta bakterier:

  • Enterobacteriaceae (tarmbakterier) med resistensmekanismen ESBL ("extended spectrum betalactamase) från och med 2007
  • Meticillinresistenta Staphylococcus aureus (MRSA),
  • Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin (PNSP) med MIC mot penicillin G > 1mg/L
  • Vancomycinresistenta Enterococcus faecalis och Enterococcus faecium (VRE) sedan år 2000

Dessutom rapporterar tuberkuloslaboratorierna på frivillig väg alla läkemedelsresistenta isolat av Mycobacterium tuberculosis och M.bovis till Folkhälsomyndigheten.

Anmälan enligt smittskyddslagen sker parallellt från behandlande läkare och diagnostiserande laboratorium för alla fynd utom ESBL, vilka endast anmäls av laboratorierna.

Ett viktigt komplement till anmälningarna är den epidemiologiska typning av resistenta isolat av ovan nämnda bakterier som sker vid Folkhälsomyndigheten och vissa andra laboratorier i landet. Typningen ger möjlighet att kartlägga och upptäcka smittkedjor såväl lokalt som när de har förgreningar mellan landstingen. Det är också en bra metod att utesluta samband. Myndigheten stöder på så sätt fortlöpande berörda smittskyddsläkare i smittspårningsarbetet.