EARS-Net samlar och analyserar data om antibiotikaresistenta bakterier från de nationella övervakningssystemen, och bidrar till en större publik medvetenhet och kunskap om antibiotikaresistens.

Redan 1999 startades förlagan till EARS-Net, då kallat EARSS (Antimicrobial Resistance Surveillance System). Under de första tio åren fungerade EARSS management team vid det Holländska smittskyddsinstitutet RIVM som koordinator för projektet.

Den europeiska myndigheten ECDC övertog detta nätverk 2010 och ändrade då namnet till EARS-Net. I nuläget omfattar övervakningen bakteriearterna Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae och Pseudomonas aeruginosa från invasiva infektioner. 26 EU-länder och ytterligare två länder (Norge och Island) deltar i samarbetet. I Sverige deltog 18 laboratorier i det svenska EARS-Net-nätverket 2011, motsvarande en täckningsgrad av cirka 80 procent av Sveriges befolkning. På nationell nivå koordineras och kvalitetssäkras allt arbete med EARS-Net av Folkhälsomyndigheten.

Årets EARS-Net data

Aktuella data finns i Swedres-Svarm