Mätningen baseras på den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) protokoll som används för mätningar inom särskilt boende i Europa, kallat HALT (Healthcare associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities). Folkhälsomyndigheten har översatt och anpassat protokollet till svenska förhållanden. Den första nationella mätningen genomfördes 2014. I 2016 års mätning deltog 129 kommuner och 18 613 vårdtagare inkluderades i mätningen.

Resultat 2016

Regionala workshops

Veckorna 38-39 2017 arrangeras fyra regionala heldagsworkshop. Årets tema är sår. Under dagen blir det föreläsningar, goda exempel på lokalt HALT-arbete, praktiska övningar och ett tillfälle att lära sig metod för förbättringsarbete.
Dagarna arrangeras av Programråd Strama i samarbete med Folkhälsomyndigheten och det nationella kvalitetsregistret Senior alert.

För vem?

För dig som ska utföra HALT mätning eller analysera och arbeta med lokalt förbättringsarbete inom kommun eller landsting. Vi tror att du är sjuksköterska på SÄBO, verksamhetschef SÄBO, verksamhetsutvecklare, person som jobbar med Stramaarbete, vårdhygien eller är medicinskt ansvariga sjuksköterska.

Mer information samt anmälningslänk till Regionala workshop om Svenska HALT 2017 (PDF, 481 kB)

Delta i Svenska Halt 2017

Välkomna att delta i årets nationella mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende!

Läs inbjudan som pdf (PDF, 66 kB)

Mätning sker på valfri dag under vecka 46–47 (13 till 26 november).

Anmälan av samordningsansvarig för kommunen eller organisationen görs via länken i den gula rutan.

HALT-modulen öppnas automatiskt för alla enheter i Senior alert med rätt enhetstyp (allmän vård och omsorg, demens, korttid, psykiatri och LSS). Årets mätning sker på nationell nivå.

När mätningen är klar kan en första återkopplingsrapport tas ut med enhetens resultat, vilket kan jämföras mot kommunens och övriga riket. Folkhälsomyndigheten kommer att publicera en nationell slutrapport av mätningen under första kvartalet 2018.

Protokoll

Definitioner och kriterier för mätningen.

Protokoll för Svenska HALT 2017 (PDF, 961 kB)

Webbutbildning

Detta utbildningsmaterial vänder sig till dig som ska genomföra HALT-mätning och till dig som ska vidareutbilda på din enhet. Utbildningsmaterialet innehåller powerpointpresentationer med talmanus i anteckningsfältet, korta instruktionsfilmer (med ljud) om HALT-modulen och registrering samt fallövningar. Utbildningsmaterialet är framtaget inför 2016 års mätning.

Powerpointpresentationer

Om presentationerna ska skrivas ut, välj utskriftslayout "Anteckningssidor" för att få med talmanus.

Inledning och bakgrund

En kort introduktion till mätning och ämnet.

1. Vad är Svenska HALT (PowerPoint, 2,3 MB)
2. Vårdrelaterade infektioner (PowerPoint, 4,5 MB)

Hur går mätningen till?

Praktisk information om hur mätningen genomförs och vilka kriterier och definitioner som används i Svenska HALT.

3. Enhetsuppgifter (PowerPoint, 2,5 MB)
4. Inkludera vårdtagare (PowerPoint, 2,6 MB)
5. Riskfaktorer och vårdtyngdsindikatorer (PowerPoint, 2,5 MB)
6. VRI och Antibiotikabehandling (PowerPoint, 2,6 MB)
7. Hjälp, stödmaterial och kontaktuppgifter (PowerPoint, 2,6 MB)

Instruktionsfilmer

Inblick i hur HALT-modulen ser ut och hur informationen matas in.

1. Var hittar jag HALT-modul och Enhetsregistrering
2. Inkludera vårdtagare i HALT-mätning och Lägga till person
3. Riskfaktorer och vårdtyngdsindikatorer
4. Infektions- och Antibiotikaregistrering
5. Avsluta HALT-mätning

Fallövningar

Övningar på fiktiva journalanteckningar och situationer samt facit.

Fallövningar (PDF, 176 kB)
Facit fallövningar (PowerPoint, 4,2 MB)