Mätningen baseras på den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) protokoll som används för mätningar inom särskilt boende i Europa, kallat HALT-2 (Healthcare associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities). Den första nationella mätningen genomfördes 2014.

Webbinarier för dig som ska delta i Svenska HALT

För dig som praktiskt ska utföra mätningen eller analysera och arbeta med lokala data angående VRI och antibiotika. Du är sjuksköterska på SÄBO, verksamhetschef SÄBO, verksamhetsutvecklare, person som jobbar med Stramaarbete, vårdhygien eller är MAS.

Praktisk information om hur du deltar (PDF, 284 kB)

Datum, tid och tema

11 oktober, 14.00–14.40
Vad är HALT och varför mäter vi? Se föreläsningen här

Presentation - Vad är HALT och varför mäter vi? (PDF, 2,3 MB)

17 oktober, 14.00–14.40
Hur utför jag en mätning? Genomgång av metod och inmatning av data. Se föreläsningen här.

Presentation – Hur utför jag en mätning? (PDF, 1 MB)

23 oktober, 14.00–14.40
Hur får jag ut enhetens resultat samt nationell data? Genomgång av modul samt öppen data.

25 oktober, 14.00–14.40
Att jobba med förbättringsarbete. Metoder och verktyg.

Metoden Svenska HALT

 • Frivilligt deltagande.
 • Punktprevalensmätning som genomförs valfri dag under vecka 46–47.
 • Baseras på den europeiska smittskyddsmyndighetens evidensbaserade protokoll.
 • Metoden har anpassats till svenska förutsättningar.
 • Datainsamling och återrapportering sker i det nationella kvalitetsregistret Senior alert.

Delta i mätningen

 • Särskilda boenden behöver inte föranmäla sig till mätningen.
 • HALT-modulen öppnas automatiskt vecka 46 för alla registrerande enheter i Senior alert med rätt enhetstyp (allmän vård och omsorg, demens, korttid, psykiatri och LSS).
 • Läs igenom metodbeskrivning.
 • Studera utbildningsmaterial.
 • Välj en lämplig dag under vecka 46–47 då ni genomför mätningen.

Ta del av resultatet

 • I Senior alert kan olika typer av rapporter tas ut direkt när enheten avslutat och lämnat in sin data. Rapporterna visar jämförelser mellan enheter, kommuner och riket.
 • Folkhälsomyndigheten publicerar en nationell sammanställning "Svenska HALT i korthet" efter mätning.

Metodbeskrivning

Definitioner och kriterier för mätningen.

Metodbeskrivning Svenska HALT (PDF, 1,5 MB)

Utbildningsmaterial

Detta utbildningsmaterial vänder sig till dig som ska genomföra HALT-mätning och till dig som ska vidareutbilda på din enhet. Utbildningsmaterialet innehåller powerpointpresentationer med talmanus i anteckningsfältet, korta instruktionsfilmer (med ljud) om HALT-modulen och registrering samt fallövningar.

Presentationer

Om presentationerna ska skrivas ut, välj utskriftslayout "Anteckningssidor" för att få med talmanus.

Inledning och bakgrund

En kort introduktion till mätning och ämnet.

1. Vad är Svenska HALT (PowerPoint, 2,3 MB)
2. Vårdrelaterade infektioner (PowerPoint, 4,5 MB)

Hur går mätningen till?

Praktisk information om hur mätningen genomförs och vilka kriterier och definitioner som används i Svenska HALT.

3. Enhetsuppgifter (PowerPoint, 2,5 MB)
4. Inkludera vårdtagare (PowerPoint, 2,6 MB)
5. Riskfaktorer och vårdtyngdsindikatorer (PowerPoint, 2,5 MB)
6. VRI och Antibiotikabehandling (PowerPoint, 2,6 MB)
7. Hjälp, stödmaterial och kontaktuppgifter (PowerPoint, 2,6 MB)

Instruktionsfilmer

Inblick i hur HALT-modulen ser ut och hur informationen matas in.

1. Var hittar jag HALT-modul och Enhetsregistrering (3,02 min)
2. Inkludera vårdtagare i HALT-mätning och Lägga till person (3,33 min)
3. Riskfaktorer och vårdtyngdsindikatorer (3,03 min)
4. Infektions- och Antibiotikaregistrering (11,20 min)
5. Avsluta HALT-mätning (2,16 min)

Fallövningar

Övningar på fiktiva journalanteckningar och situationer samt facit.

Fallövningar (PDF, 176 kB)
Facit fallövningar (PowerPoint, 4,2 MB)

Film –Temaföreläsning

Inspelade föreläsningar från regionala workshops som arrangerats tillsammans med Programråd Strama.

Handläggning av UVI och äldre (40 minuter)

Stephan Stenmark, Smittskyddsläkare, Infektionsläkare, Ordförande Programråd Strama och Strama Västerbotten.

Pär-Daniel Sundvall, Distriktsläkare, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Programråd Strama och Strama Västra Götalandsregionen.

Äldre och sår (71 minuter)

Lill-Marie Persson, Specialist dermato-venereologi, Bensårscentrum Skaraborgs sjukhus