Mätningen baseras på den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) protokoll som används för mätningar inom särskilt boende i Europa, kallat HALT (Healthcare associated infections and antimicrobial use in long-term care facilities). Folkhälsomyndigheten har översatt och anpassat protokollet till svenska förhållanden. Den första nationella mätningen genomfördes 2014.

Webbutbildning

Detta utbildningsmaterial vänder sig till dig som ska genomföra HALT-mätning och till dig som ska vidareutbilda på din enhet.
Utbildningsmaterialet innehåller powerpointpresentationer med talmanus i anteckningsfältet, korta instruktionsfilmer (med ljud) om HALT-modulen och registrering samt fallövningar.

Powerpointpresentationer

Om presentationerna ska skrivas ut, välj utskriftslayout "Anteckningssidor" för att få med talmanus.

Inledning och bakgrund

En kort introduktion till mätning och ämnet.

1. Vad är Svenska HALT (PowerPoint, 2,3 MB)
2. Vårdrelaterade infektioner (PowerPoint, 4,5 MB)

Hur går mätningen till?

Praktisk information om hur mätningen genomförs och vilka kriterier och definitioner som används i Svenska HALT.

3. Enhetsuppgifter (PowerPoint, 2,5 MB)
4. Inkludera vårdtagare (PowerPoint, 2,6 MB)
5. Riskfaktorer och vårdtyngdsindikatorer (PowerPoint, 2,5 MB)
6. VRI och Antibiotikabehandling (PowerPoint, 2,6 MB)
7. Hjälp, stödmaterial och kontaktuppgifter (PowerPoint, 2,6 MB)

Instruktionsfilmer

Inblick i hur HALT-modulen ser ut och hur informationen matas in.

1. Var hittar jag HALT-modul och Enhetsregistrering
2. Strukturella indikatorer
3. Inkludera vårdtagare i HALT-mätning och Lägga till person
4. Riskfaktorer och vårdtyngdsindikatorer
5. Infektions- och Antibiotikaregistrering
6. Avsluta HALT-mätning

Fallövningar

Övningar på fiktiva journalanteckningar och situationer samt facit.

Fallövningar (PDF, 176 kB)
Facit fallövningar (PowerPoint, 4,2 MB)

Protokoll

Definitioner och kriterier för mätningen. Här hittas även frågorna för de strukturella indikatorerna (Bilaga 7).

Protokoll (PDF, 963 kB)

Regionala HALT-workshops

Under veckorna 39-40 arrangerade Programråd Strama, Folkhälsomyndigheten och Senior alert regionala konferenser på fyra olika orter. Syftet med workshoparna var att motivera alla kommuner att delta i den årliga mätningen Svenska HALT samt att stimulera till användning av resultaten i ett systematiskt förbättringsarbete. Här nedan finns presentationer från dagarna.

Presentationer regionala HALT-workshops

1. Inledning och bakgrund (PDF, 939 kB)
2. Resultat från Svenska HALT 2015 (PDF, 1,1 MB)
3. Hur kan vi samarbeta i förbättringsarbetet (PDF, 1,3 MB)
4. Handläggning av UVI hos äldre (PDF, 1,2 MB)
5. Kontaktuppgifter (PDF, 94 kB)

6. WS 1 – Vad är Svenska HALT, genomgång av protokoll och modul (PDF, 1,1 MB)
7. WS 1 – Fallövningar med facit (PDF, 1,2 MB)
8. WS 2 Metoder för ett systematiskt förbättringsarbete (PDF, 1,8 MB)

9. Gott exempel från Laholm (PDF, 440 kB)
10. Gott exempel från Eslöv_1 (PDF, 299 kB)

Svenska HALT 2016

Välkomna att delta i årets nationella mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende!

Årets mätning sker på valfri dag under vecka 46–47 (14–27 november).
Möjlighet finns för efterregistrering av insamlad information fram till och med 9 december.

När deltagande enhet är klar med mätning kommer en första återkopplingsrapport att kunna tas ut med en översikt av enhetens resultat, vilket kan jämföras mot kommunens och övriga rikets resultat. Dessa återkopplingsrapporter hittas under rapportflik i Senior alert. Folkhälsomyndigheten kommer att publicera en nationell slutrapport av mätningen under första kvartalet 2017.

Inbjudan till Svenska HALT 2016 (PDF, 66 kB)