Hur skulle vaccin kunna användas?

Om en pandemi uppstår görs en analys av hur de två vaccinerna kan användas så att de gör störst nytta och ger lägst möjliga risk för de grupper vi behöver skydda. Det innebär bland annat att vi kommer att kunna ta hänsyn till det som hände 2009 när vi erbjuder vaccin till barn vid en kommande pandemi.