Vad är det för vaccin avtalen handlar om?

Avtalen gäller prototypvaccin. De utgör basen vid framställning av pandemivaccin. När en pandemi uppstår kompletteras prototypvaccinet med det virus som orsakar pandemin och utvecklas sedan till de pandemivaccin som kan användas.