Varför finns avtal med GlaxoSmithKline som producerade vaccinet vid senaste pandemin?

GlaxoSmithKline var en av de två producenter som kunde producera och leverera godkända vaccin i händelse av en pandemi vid tiden för upphandlingen. För att säkerställa tillgången till vaccin har avtal slutits med GlaxoSmithKline och ytterligare en vaccinproducent, Seqirus.