Varför finns avtal om att köpa vaccin vid en pandemi?

Syftet med avtalen är att stärka den svenska beredskapen inför en pandemi. Avtalen går att likna vid en försäkring med en årlig avgift som ger möjlighet att köpa vaccin i händelse av en pandemi.