Varför kostar avtalen pengar?

Den årliga avgiften täcker bolagens kostnader för att hålla den beredskap som krävs för att de ska kunna lägga om sin produktion och leverera vaccin vid en pandemi.