Vilka avtal har Folkhälsomyndigheten?

Avtalen gäller prototypvaccin som är godkända av den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Avtalen är giltiga i fyra år och kostar staten 85 miljoner kronor per år. Folkh��lsomyndigheten har på regeringens uppdrag tecknat avtal med två vaccintillverkare, Seqirus och GlaxoSmithKline.