Omsätts beredskapslagren av antiviraler på något sätt?

Nej, den volym som lagerhålls är så stor och den årliga användningen så liten att det inte går att omsätta dessa.