Vilka antivirala läkemedel finns i beredskapslagren?

Folkhälsomyndigheten lagrar två olika antivirala läkemedel som beredskap inför en eventuell influensapandemi: Tamiflu (oseltamivir) tabletter, tre olika styrkor 30, 45 och 75 mg) och Relenza (zanamivir) som inhaleras.