Antibiotikaresistens

I Folkhälsomyndighetens uppgifter inom området antibiotika och antibiotikaresistens ingår att sammanställa och aktivt förmedla kunskap, i första hand till hälso- och sjukvården, men även till socialtjänsten och allmänheten.

När det gäller frågor som rör antibiotikaresistens bedriver myndigheten ett omfattande arbete inom mikrobiologisk och epidemiologisk resistensövervakning. I arbetet ingår att upprätthålla och vidareutveckla metoder för verifiering av resistens, epidemiologisk typning av resistenta bakterier och extern kvalitetssäkring av resistensbestämningar.

Läs mer om antibiotikaresistens och resistensövervakning