Antibiotikaresistens

I Folkhälsomyndighetens uppgifter inom området antibiotika och antibiotikaresistens ingår att sammanställa och aktivt förmedla kunskap, i första hand till hälso- och sjukvården, men även till socialtjänsten och allmänheten.

När det gäller frågor som rör antibiotikaresistens bedriver myndigheten ett omfattande arbete inom mikrobiologisk och epidemiologisk resistensövervakning. I arbetet ingår att upprätthålla och vidareutveckla metoder för verifiering av resistens, epidemiologisk typning av resistenta bakterier och extern kvalitetssäkring av resistensbestämningar.

Läs mer om antibiotikaresistens och resistensövervakning

Gå till toppen av sidan