När det gäller frågor som rör antibiotikaresistens bedriver myndigheten ett omfattande arbete inom mikrobiologisk och epidemiologisk resistensövervakning. I arbetet ingår att upprätthålla och vidareutveckla metoder för verifiering av resistens, epidemiologisk typning av resistenta bakterier och extern kvalitetssäkring av resistensbestämningar.

Mer om antibiotikaresistens och resistensövervakning