Vad orsakar actinomycos och hur sprids den?

Den actinomycesart man oftast finner vid infektion är A. israelii. Bakterien finns normalt i munhålan hos människa och kan påvisas i bland annat tandfickor och tonsillkryptor.

Inkubationstiden kan ej anges.

Symtom, komplikationer

Actinomycos är en mycket sällsynt sjukdom trots att bakterien är så vanligt förekommande. Endast något enda fall har diagnostiserats i Sverige under den senaste 10-årsperioden. Actinomycos är i regel en infektion utgående från munhålan och karakteriseras av ett kroniskt sjukdomsförlopp. Tillståndet kan leda till en tilltagande förstörelse av vävnader i käkben och kind, och det är beskrivet att fistelgångar kan bryta ut genom skinnet. Actinomycos kan också utgå från djupare luftvägar och från tarmen.

Diagnostik och behandling

Actinomycos behandlas med antibiotika. På grund av infektionens kroniska natur är behandlingstiden lång. Diagnosen ställs genom påvisning av smittämnet (odling och/eller direktmikroskopi). Ett typiskt fynd från fistelgången är de så kallande svavelgranulae som bildas och utgörs av bakterier.

Förebyggande åtgärder

Det finns inget vaccin mot Actinomyces.

Åtgärder vid inträffade fall eller utbrott

Sjukdomen är inte anmälningspliktig enligt smittskyddslagen, och några smittskyddsåtgärder är inte motiverade vid eventuella fall.

Kuriosa

Strålsvamp var ett tidigare namn på Actinomyces men då organismen är en bakterie har denna benämning övergivits.