Återfallsfeber är en bakterieorsakad sjukdom som finns i två former, lusburen och fästingburen. Den senare är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Fästingburen återfallsfeber

Lusburen återfallsfeber