Sjukdomsinformation om återfallsfeber

Annan benämning: Febris recurrens.

Återfallsfeber är en bakterieorsakad sjukdom som finns i två former, lusburen och fästingburen. Den senare är en zoonos, det vill säga en sjukdom som kan överföras mellan djur och människa.

Fästingburen återfallsfeber

Lusburen återfallsfeber

Gå till toppen av sidan