Var noga med handhygienen

Det viktigaste rådet är att vara noga med handhygienen. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter toalettbesök, före måltider och efter att ha tagit i föremål eller på ytor som kan ha smittämnen på sig.

Det är även viktigt att ha flytande tvål på ställen där många är samlade, till exempel på arbetsplatser, skolor, förskola och andra offentliga miljöer. Använd alltid pappershanddukar, och inte handdukar av tyg, på arbetsplatser, skola och förskola. Tyghanddukar kan innehålla smittämnen som sprids till andra som torkar händerna.

Stanna hemma vid sjukdom

Stanna alltid hemma från jobbet, skolan eller förskolan vid kräkningar eller diarré.

Den som har sjukdomssymptom kan smitta andra även vid god hygien. Calicivirus, som orsakar vinterkräksjuka, är mycket smittsamt och det behövs bara ett fåtal virus för smittspridning. Vid kräkningar och diarréer sprids miljoner virus.

Städning och renhållning i hemmet är viktigt under och efter det att någon i familjen haft vinterkräksjuka. Man bör använda klorbaserade rengöringsmedel och tvätta textilier i minst 70 grader för att bli av med viruset.

Inkubationstiden är 12–48 timmar. Smittade personer kan sprida smitta under flera dygn efter att de har tillfrisknat. Smittrisken anses dock vara störst de närmaste dygnen efter man insjuknat.

Barn i förskola och barnomsorg

Barn ska vara pigga och kunna äta normalt utan att kräkas eller ha diarréer innan de återgår till barnomsorg. Hur länge barnet ska stanna hemma utan symtom efter att ha haft vinterkräksjukan bör beslutas i samråd med förskolan eller dagbarnvårdaren.

Mer information finns i Smitta i förskolan – en kunskapsöversikt