Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av covid-19

Rekommendationen är framtagen med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset 2019-nCoV i Kina. Dokumentet riktar sig i första hand till hälso- och sjukvårdspersonal samt till smittskyddsläkare och är tänkt att fungera som ett stöd vid initial handläggning av misstänkta fall av detta nya coronavirus.

Rekommendationer för handläggning av misstänkta fall av covid-19 (PDF, 217 kB)
Version 6, publicerad 17 februari 2020

Utöver mindre semantiska justeringar har följande uppdateringar eller kompletteringar gjorts:

  • Sjukdomsnamnet covid-19 har lagts in i dokumentet.
  • Sidan 1: En innehållsförteckning har lagts in.
  • Sidan 1: Vårdhygieniska enheter har lagts till som målgrupp.
  • Sidan 2: Under rubriken Inkubationstid har följande information lagts till: "enstaka fall med en dags inkubationstid liksom mer än 14 dagar finns rapporterat".
  • Sidan 3: Den tidigare rubriken Vårdhygieniska rekommendationer vid misstänkt fall har ersatts av den nya rubriken Personlig skyddsutrustning hos hälso- och sjukvårdspersonal.
  • Sidan 3-4: Innehållet under rubriken Handläggning av misstänkta fall har uppdaterats och ny information om provtagning, ordinarie alt. akut provtagning, har först in.
  • Sidan 4: Information under rubriken Provtagningsstrategi respektive Anmälan enligt smittskyddslagen har kompletterats.
  • Sidan 5: Information om smittbärarpenning har förts in under den nya rubriken Övrig information.

Ny interimistisk version kommer att publiceras vid behov.

Gå till toppen av sidan