• Hur sprids smittan?

    Rävens dvärgbandmask sprids i naturen genom att mikroskopiskt små ägg kommer ut med avföringen från smittade rävar. Mellanvärden, oftast en sork, får sedan i sig äggen genom munnen. Därefter utvecklas parasitblåsor i inre organ. Om sorken äts upp av en räv, kan nya vuxna bandmaskar utvecklas i rävens tarm. En illustration av livscykeln för rävens dvärgbandmask finns på Statens veterinärmedicinska anstalts webbplats.

    Uppdaterad: 2019-03-07 08:00